คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กาฬสินธุ์

ชื่อ-นามสกุล นายภราดร กองลี อายุ 26 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 092-0592517, 064-0217505 หรือ อีเมล์ loveplam89@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/11/2562 เวลา 15:48:43