คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานเกี่ยวกับนวดแผนไทย : สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณิศาชล แซ่รี อายุ 37 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางด้านสายตา

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านการนวดแผนไทย

ความสามารถ/ทักษะ ฝึกอาชีพด้านการนวดแผนไทย

ติดต่อ โทรศัพท์ 092-6158234

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 23/09/2562 เวลา 11:34:45