คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานเกี่ยวกับนวดแผนไทย : สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นายคณิต บุตรบุตราณ อายุ 32 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านสายตา

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานเกี่ยวกับการนวด

ความสามารถ/ทักษะ มีใบประกอบการนวด

ติดต่อ โทรศัพท์ 090-3798837

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 23/09/2562 เวลา 10:35:00