คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการหรือคอมพิวเตอร์ : หนองจอก กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายอดิเทพ สุรเสน อายุ 28 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานคอมพิวเตอร์ งานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 062-6191135 หรือ อีเมล์ bud3934@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 9/09/2562 เวลา 15:03:09