คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่ กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัสน์นันท์ น้ำจันทร์ อายุ 35 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ยืนและเดินเป็นเวลานานไม่ได้)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม ในเขตพื้นที่ กทม.

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์งานเช็คสต๊อก ทั่วไป/ผลิต

ติดต่อ โทรศัพท์ 080-6126913 หรือ อีเมล์ passanan12love@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 9/09/2562 เวลา 14:57:41