คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ คลังสินค้า หรืองานซ่อมบำรุง : บางนา กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายฑิฏิวรรษ เจริญควร อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานคลังสินค้า งานธุรการ หรืองานซ่อมบำรุง ตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีความรู้เรื่องอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ คลังสินค้า

ติดต่อ โทรศัพท์ 080-6060127 หรือ อีเมล์ ThitivasPEPSI1217@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 29/08/2562 เวลา 09:42:33