คนพิการแอลดี ต้องการทำงานทางด้านโรงแรม การท่องเที่ยว งานธุรการประชาสัมพันธ์ และบริการลูกค้า : เมืองเชียงใหม่

ชื่อ-นามสกุล นายทศพล แสนกอ อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านออทิสติก

ลักษณะงานที่ต้องการ งานทางด้านโรงแรม การท่องเที่ยว งานธุรการประชาสัมพันธ์ และบริการลูกค้า

ความสามารถ/ทักษะ มีทักษะภาษาอังกฤษ เยอรมัน งานคอมพิวเตอร์

ติดต่อ โทรศัพท์ 081-1685238 หรือ อีเมล์ peungcnx@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 29/08/2562 เวลา 09:39:58