คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ หรืองานตามความเหมาะสม : บางพลี สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นายอัศนัย พุฒรังษี อายุ 37 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ งานธุรการ หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 088-2601091 หรือ อีเมล์ atsnaiputrungsri@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 29/08/2562 เวลา 09:37:06