คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานในหน่วยงานราชการ : นครศรีธรรมราช

ชื่อ-นามสกุล นายศรลักษณ์ สุทธิพันธุ์ อายุ 28 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานในหน่วยงานราชการ

ติดต่อ โทรศัพท์ (SMS) 099-3102228 หรือ อีเมล์ sonlak253469@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 29/08/2562 เวลา 09:34:26