คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร งานวิจัย งานตามความเหมาะสม : กาฬสินธุ์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกรีนวรา ทองสุขดี อายุ 23 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานคอมพิวเตอร์ งานวิจัย หรืองานอื่นๆตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ทำงานเอกสารได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 096-7189070 หรือ อีเมล์ krinwara@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 23/08/2562 เวลา 09:44:59