คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป/คอมพิวเตอร์ งานตามความเหมาะสม : เมืองแพร่

ชื่อ-นามสกุล นายกนกพล ยืนยงค์ อายุ 42 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (แขน/ขาซ้ายอ่อนแรง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft ได้ งานโปรแกรมกราฟิกได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 094-6261977 หรือ อีเมล์ or5_yeanyong@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 23/08/2562 เวลา 09:38:11