คนพิการใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก : จันทบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐภรณ์ หวังผล อายุ 25 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานที่ทำที่บ้านได้หรืองานที่เหมาะสมกับความพิการ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำกราฟิกได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 091-4809112 หรือ อีเมล์ Nattapornwangphon@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 25/07/2562 เวลา 15:51:50