คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ เอกสาร : นนทบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมะลัยวรรณ จันทร์มาลา อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานเอกสาร หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 092-7194091 หรือ อีเมล์ LukkaiMalaiwan@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 15/07/2562 เวลา 14:37:03