คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์/คอมพิวเตอร์ : บางพลี สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นายเกรียงไกร แสงประเสริฐ อายุ 27 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนขวาอ่อนแรง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ระดับดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 091-4311109 หรือ อีเมล์ fan_body@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 25/06/2562 เวลา 10:31:14