คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการงานเอกสาร หรืองานเขียนต่างๆ : เพชรบูรณ์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศุภนิดา น้อยพิทักษ์ อายุ 23 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการได้ยิน (ประสาทหูเสื่อม)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานด้านธุรการหรืองานเอกสาร มีความสนใจทางด้านงานเขียนหรืองานวิทยุ

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์ฝึกงานด้านงานเขียน งานพิสูจน์อักษรมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 090-8628275 หรือ อีเมล์ Suphanidanoiphithak@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 25/06/2562 เวลา 09:54:56