คนพิการทางด้านร่างกาย (แขนขวาขาด) ต้องการงานตามความเหมาะสม : ทำงานได้ทุกพื้นที่

ชื่อ-นามสกุล นายวณิชย์ วาสนานุกูล อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมปีที่ 3

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย (แขนขวาขาด) สามารถทำงานได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทั่วไป พ่อบ้าน งานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์ทำงานดูแลความสะอาดในไลน์การผลิต

ติดต่อ โทรศัพท์ 080-9879420

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 12/06/2562 เวลา 11:27:02