คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านบัญชี ธุรการ งานฝ่ายบุคคล : จังหวัดสตูล

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิตยา หลังยาหน่าย อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านบัญชี การเงิน งานฝ่ายบุคคล หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี งานฝ่ายขาย สามารถขับรถยนต์ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 080-1361117, 074-740530 หรือ อีเมล์ 2523nittaya@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 10/06/2562 เวลา 11:15:24