คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานฝ่ายผลิต หรืองานตามความเหมาะสม : หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัสนันท์ น้ำจันทร์ อายุ 35 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานฝ่ายผลิต งานทั่วไป งานสต๊อก หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 080-6126913 หรือ อีเมล์ passanan619@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 10/06/2562 เวลา 11:12:02