คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม : นครสวรรค์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณุษรา ชัยแสง อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ขาข้างขวาลีบ)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทั่วไป งานคลังสินค้า หรืองานอื่นๆตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานทางด้านธุรการ และคลังสินค้า

ติดต่อ โทรศัพท์ 098-7710150 หรือ อีเมล์ nusaratoy54@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 7/06/2562 เวลา 11:45:52