คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ Admin : สระบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวไอยลดา มูฮำหมัด อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางงด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานadmin หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์งานด้านธุรการ

ติดต่อ โทรศัพท์ 088-5078199 หรือ อีเมล์ ilada22262904@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 7/06/2562 เวลา 11:43:15