คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสาร : สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ-นามสกุล นายพีรพล ดีนาน อายุ 22 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (แขนขวาอ่อนแรง ใช้งานได้ 30%)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางคอมพิวเตอร์ งานพิมพ์เอกสาร หรืองานอื่นๆตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 064-2273698 หรือ อีเมล์ savemylif@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 5/03/2562 เวลา 14:29:14

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ชื่อ-นามสกุล นายพีรพล ดีนาน อายุ 22 ปี วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (แขนขวาอ่อนแรง ใช้งานได้ 30%) ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางคอมพิวเตอร์ งานพิมพ์เอกสาร หรืองานอื่นๆตามความเหมาะสม ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ติดต่อ โทรศัพท์ 064-2273698 หรือ อีเมล์ savemylif@gmail.com เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...