คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ : สุพรรณบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอภิชชา ปานทสุตร อายุ 30 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ตาขวาสั้น เดินเอียง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการทั่วไป หรืองานตามความเหมาะสม ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อ โทรศัพท์ 063-9939895 หรือ อีเมล์ poom_mamaz@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 5/02/2562 เวลา 10:49:50