เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ ประสานงานพื้นที่ชลบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกชพร เลิศเรืองวงศ์ อายุ 43 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับอนุปริญญา

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ใช้ไม้เท้า 1 ข้าง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานทางด้านธุรการการเงินมา 15 ปี

ติดต่อ โทรศัพท์ 0852087728 หรือ อีเมล์ rin_ladda@yahoo.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 5/02/2562 เวลา 10:36:49