คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานที่หยุดเสาร์-อาทิตย์ : อยุธยา

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฑามาศ สุขร่าง อายุ 23 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (นิ้วมือข้างขวาขาด)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืองานอื่นๆ ที่หยุดในวันเสาร์-อาทิตย์

ติดต่อ โทรศัพท์ 064-5208707 หรือ อีเมล์ Perfectxp2@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 5/02/2562 เวลา 09:59:38