เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในหน่วยงานราชการเขตพื้นที่พญาไท กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวขวัญนันทน์ โตสกุลวงศ์ อายุ 47 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (เดินเอียงไปด้านหนึ่ง มีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง กระตุกบ้าง แต่สามารถพิมพ์งาน และเดินได้เป็นปกติ)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล งานธุรการต่างๆในหน่วยงานราชการ

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานทางด้านเอกสารคีย์ข้อมูลมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 092-6246223 หรือ อีเมล์ kwanyanan@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 4/02/2562 เวลา 11:21:16