คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ การเงิน : บางซื่อ กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวัฒน์ จำปาแดง อายุ 26 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานประจำ ตำแหน่ง Call Center / งาน admin ต่างๆ / ธุรการ การเงิน หรืองานตำแหน่งที่เหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถขับรถยนต์ / ขี่มอเตอร์ไซต์ ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 084-0814278 หรือ อีเมล์ nongtae_8@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 4/02/2562 เวลา 10:59:04