คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต หรือตามความเหมาะสม

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัสน์นันท์ น้ำจันทร์ อายุ 33 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานด้านพนักงานฝ่ายผลิต เช็คสต๊อก หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 097-2464624 หรือ อีเมล์ passanan619@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 4/02/2562 เวลา 10:41:32