คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต หรือตามความเหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัสน์นันท์ น้ำจันทร์ อายุ 33 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานด้านพนักงานฝ่ายผลิต เช็คสต๊อก หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 097-2464624 หรือ อีเมล์ passanan619@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 28/01/2562 เวลา 11:34:25

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัสน์นันท์ น้ำจันทร์ อายุ 33 ปี วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานด้านพนักงานฝ่ายผลิต เช็คสต๊อก หรืองานตามความเหมาะสม ติดต่อ โทรศัพท์ 097-2464624 หรือ อีเมล์ passanan619@gmail.com เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...