คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนซ้าย) ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คีย์ข้อมูล : บางขุนเทียน กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายบรรดิษฐ์ พึ่งชู อายุ 34 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (แขนซ้าย)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านธุรการ บันทึกข้อมูล หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ คีย์ข้อมูลได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 093-1319689 หรือ อีเมล์ shock_2009@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/01/2562 เวลา 10:21:05