เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางบัญชี ธุรการ ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล หรือสงขลา

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิตยา หลังยาหน่าย อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานด้านบัญชี ธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานอื่นๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล หรือสงขลา

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์งานด้านบัญชี งานธุรการจัดซื้อ งานบุคคล มีใบขับขี่

ติดต่อ โทรศัพท์ 080-1361117 หรือ อีเมล์ 2523nittaya@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/01/2562 เวลา 10:17:18