คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการ งานพัสดุ ในพื้นที่อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริลักษณ์ อิ่มสมบูรณ์ อายุ 29 ปี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานพัสดุในพื้นที่อำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุในโรงพยาบาล

ติดต่อ โทรศัพท์ 097-9237550 หรือ อีเมล์ Sirilukae3113@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/01/2562 เวลา 10:14:20