คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ธุรการเอกสาร : ห้วยขวาง กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายอาทิตย์ ตรัสนิ่ม อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (ขาขวางอไม่ได้ เดินได้ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำ)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านธุรการ บุคคล หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้พิมพ์ดีดได้ มีใบขับขี่

ติดต่อ โทรศัพท์ 089-9942068 หรือ อีเมล์ tit2748@hotmail.com และ artart2748@gmail

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/01/2562 เวลา 10:06:56