คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : บางรัก กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายสถาพร อังคะมาตย์ อายุ 28 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านสายตา (บอดทั้ง 2 ข้าง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ งานระบบครือข่ายหรือเว็บไซต์ต่างๆ หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ งานโปรแกรมต่างๆ

ติดต่อ โทรศัพท์ 087-5163626 หรือ อีเมล์ ake.network@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/01/2562 เวลา 10:03:43