คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการเอกสาร : บางกอกน้อย กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอริสรา ตระกูลพันธ์ดี อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการได้ยิน.

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานธุรการ เอกสาร หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 090-2235349 หรือ อีเมล์ arisara.me888@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/01/2562 เวลา 09:55:48