คนพิการทางด้านออทิสติก ต้องการทำงาน Office : หลักสี่ กทม.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ-นามสกุล นายจารุภัทร ต้นทองคำ อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการออทิสติก

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานในสำนักงาน

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 095-9645208 หรือ อีเมล์ nut.jaru2536@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 8/01/2562 เวลา 12:53:22

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ชื่อ-นามสกุล นายจารุภัทร ต้นทองคำ อายุ 24 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ความพิการ พิการออทิสติก ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานในสำนักงาน ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อ โทรศัพท์ 095-9645208 หรือ อีเมล์ nut.jaru2536@gmail.com เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...