คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร คอมพิวเตอร์ : ลาดพร้าว รามคำแหง

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิตรลดา ทองนพเก้า อายุ 28 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านเอกสาร คีย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ เย็บผ้าได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 062-5284613 หรือ อีเมล์ loev9901@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 8/01/2562 เวลา 08:59:20

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิตรลดา ทองนพเก้า อายุ 28 ปี วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านเอกสาร คีย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ เย็บผ้าได้ ติดต่อ โทรศัพท์ 062-5284613 หรือ อีเมล์ loev9901@gmail.com เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...