คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการประสานงาน : นนทบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมะลัยวรรณ จันทร์มาลา อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ความพิการพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ ประสานงานทั่วไป

ติดต่อ โทรศัพท์ 092-7194091 หรือ อีเมล์ LukkaiMalaiwan@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/12/2561 เวลา 11:02:42