คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนขวา) ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คีย์ข้อมูล : บางนา กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพ็ญญาณี อายุ 21 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (แขนขวาไม่มีถึงข้อศอก)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานด้านธุรการ การรับโทรศัพท์ งานคีย์ข้อมูล หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์งานได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 083-2321878 หรือ อีเมล์ inongmeng@outlook.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/12/2561 เวลา 11:01:49