คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร คีย์ข้อมูล : กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายเอกชัย ชาญประโคน อายุ 35 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานสำนักงาน คีย์ข้อมูล ทำเอกสารหรืองานธุรการต่างๆ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์ในการทำงาน

ติดต่อ โทรศัพท์ 087-6492895 หรือ อีเมล์ Ekachaj21@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/12/2561 เวลา 11:01:00