คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ปทุมธานี

ชื่อ-นามสกุล นายพันธการ โสวัตร อายุ 35 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 095-8542619 หรือ อีเมล์ parntakarn1981@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 29/10/2561 เวลา 10:19:20