คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านพนักงานรับโทรศัพท์ : บางกะปิ กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวธนาภรณ์ วิยะกุล อายุ 28 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการมองเห็น

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ Call Center

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์มาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 061-5519961 หรือ อีเมล์ tanaporn.boonrith@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 29/10/2561 เวลา 09:36:40