คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางกอกน้อย กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอริสรา ตระกูลพันธ์ดี อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทั่วไป หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 090-2235349 อีเมล์ arisara.me888@gmail.com Line ID : arisara_888

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 1/10/2561 เวลา 14:38:04