คนพิการทางด้านร่างกาย (มือซ้ายผิดรูป) ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : ดินแดง, พระราม 9 กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายเทิดศักดิ์ บุดทะสุ อายุ 18 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายผิดรูป) ทำงานได้ปกติ

ลักษณะงานที่ต้องการ งานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ งานโปรแกรมต่างๆได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 099-0217992 หรือ อีเมล์ Jabthoedsak@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 1/11/2560 เวลา 13:38:30