คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานที่เหมาะสม : ได้ทุกพื้นที่

ชื่อ-นามสกุล นายคณิต บุราณ อายุ 30 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านสายตา ตาบอดทั้ง 2 ข้าง

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานที่เหมาะสมกับลักษณะความพิการ สามารถทำงานได้ทุกพื้นที่

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การนวดแผนไทย 10 ปี

ติดต่อ โทรศัพท์ 084-8834227

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/09/2560 เวลา 10:32:28