คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านรับโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์ : ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อ-นามสกุล นายอภิวิชญ์ จามจุรี อายุ 24 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านสายตา (ตาบอดทั้ง 2 ข้าง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ งานรับโทรศัพท์ หรืองานอื่นๆที่เหมาะสมกับความพิการ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 095-8963152

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/09/2560 เวลา 10:09:57