คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนราง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นายสมบูรณ์ ก้อนคำ อายุ 25 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางการมองเห็น สายตาเลือนราง

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความสามารถ หรือความเหมาะสมกับความพิการ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถขับขี่รถจักรยายนต์ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 087-5789804 หรือ อีเมล์ mr.somboonkonkham@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 7/06/2560 เวลา 13:59:48