คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านงานฟรีแลนด์ งานรับจ้างถ่ายรูป : เชียงใหม่

ชื่อ-นามสกุล นายณฐกร ทองอ่อน อายุ 37 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ งานฟรีแลนด์ ทำเกี่ยวกะ กราฟิก - รีทัช หรือ งานรับจ้างถ่ายรูป

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้งานเว็บไซต์, งานกราฟฟิค, ถ่ายรูป

ติดต่อ โทรศัพท์ 088-2556064 หรือ อีเมล์ sudyod12@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 7/06/2560 เวลา 13:57:05