คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ : คลองสามวา กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายสุรศักดิ์ ผาพันธ์ อายุ 42 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ (แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ งานธุรการ/ประสานงานทั่วไป หรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้โปรแกรมmicrosoft office ได้ สามารถเดินทางไปทำงานเองได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 02-9140464, 081-5572965 หรือ อีเมล์ p_surasuk@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 20/03/2560 เวลา 16:16:19