คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงาน : สุรินทร์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวการะเกตุ จันทร์กลิ่น อายุ 31 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ งานทางด้านธุรการ งานบุคคลหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 091-7672241 หรือ อีเมล์ tukta-jaa@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/02/2560 เวลา 13:41:41