คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...จป.วิชาชีพ : มหาสารคาม

นายเสกสรรค์ ภิเภก อายุ 33 ปี จ.มหาสารคาม จบ ป.ตรี สาขา ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) พิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) มีประสบการณ์ทำงาน จป.วิชาชีพ โทรศัพท์ 08 8454 0523 อีเมล์ seksan-p@hotmail.co.th

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 28/03/2556 เวลา 03:55:06